Sveikatos apsaugos skyrius skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programos įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškos teikėjais gali būti - seniūnijos teritorijoje  esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos.

Lėšos – iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto skirta bendra lėšų suma 94 984 eurų. Lėšų paskirstymas (3000 eurų-bazinė suma seniūnijai, kintamoji – 1 euras seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusiam gyventojui).

Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Gyventojų skaičius

Suma (eurais)

Seniūnaičių sueigoje patvirtintos tinkamos finansuoti veiklos

1.

Agluonėnų seniūnija

11671

4 167

4.1.socialinė veikla,

4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas,

4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla,

4.4. sporto ir sveikatinimo veikla,

4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla,

4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti; (protokolas 2019-12-05 Nr. -)

2.

Dauparų-Kvietinių seniūnija

4 162

7 162

4.1.socialinė veikla,

4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas,

4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla,

4.4. sporto ir sveikatinimo veikla,

4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla,

4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti; (protokolas 2019-11-20 Nr. 5)

3.

Dovilų seniūnija

5717

8 717

4.1.socialinė veikla,

4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas,

4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla,

4.4. sporto ir sveikatinimo veikla,

4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla,

4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;

 (protokolas 2019-11-25 Nr. V6-16)

4.

Endriejavo seniūnija

1542

4 542

4.1. socialinė veikla,

4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla,

4.4. sporto ir sveikatinimo veikla,

 (protokolas 2019-11-14 Nr. P2-7)

5.

Gargždų seniūnija

15 574

18 574

4.1.socialinė veikla,

4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas,

4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla,

4.4. sporto ir sveikatinimo veikla,

4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla,

4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;

 (protokolas 2019-12-06 Nr. 6)

6.

Judrėnų seniūnija

653

3 653

4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti; (protokolas 2019-11-12 Nr. SS-7)

7.

Kretingalės seniūnija

5 547

8 547

4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas,

4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla,

4.4. sporto ir sveikatinimo veikla,

4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti; (protokolas 2019-11-14 Nr. V6-08)

8.

Priekulės seniūnija

9 328

12 328

4.1.socialinė veikla,

4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas,

4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla,

4.4. sporto ir sveikatinimo veikla,

4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla,

4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti; (protokolas 2019-11-14 Nr. V5-24

9.

Sendvario seniūnija

10 873

13 873

4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla,

4.4. sporto ir sveikatinimo veikla,

4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti; (protokolas 2019-11-13 Nr. V20-12)

10.

Veiviržėnų seniūnija

2 817

5 817

4.1.socialinė veikla,

4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla,

4.4. sporto ir sveikatinimo veikla;

(protokolas 2019-12-03 Nr. V22-6)

 

11.

Vėžaičių seniūnija

4 604

7 604

4.1.socialinė veikla,

4.2. vaikų ir jaunimo užimtumas,

4.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla,

4.4. sporto ir sveikatinimo veikla,

4.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla,

4.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti; (protokolas 2019-11-14 Nr. V6-7)

Paraiškos priimamos:                                                                                

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriuje nuo 2020 m. vasario 17 d. iki 2020 m. kovo 20 d. 15.00 val., pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.30 val., adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai, 213 kab. arba siunčiamos paštu, ant voko nurodant „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programos įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursui“. Paraiškoms, siunčiamoms paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.

Kartu su projekto paraiška pateikti: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens; bendradarbiavimo sutartį, jeigu projektas vykdomas kartu su partneriu; kitus dokumentus, jeigu pareiškėjo manymu jų reikia. Paraiška ir pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti ir susegti.

Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-400 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo  įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą paraiškos formą.

Paraiškos formą bei  nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skyriuje Bendruomenėms/Programos ir jų dokumentai arba Sveikatos apsaugos skyriuje, tel. (8 46) 45 20 67.

Paraiškos formą taip pat galite parsisiųsti čia, o tvarkos aprašą – čia.

Informaciją darbo valandomis teikia Sveikatos apsaugos skyrius tel. (8 46) 45 20 67, el. paštas jolanta.polekauskiene@klaipedos-r.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus informacija