Ketvirtadienį, spalio 17 d. Savivaldybės salėje vyks Klaipėdos rajono Bendruomeninių organizacijų tarybos ir Klaipėdos rajono Nevyriausybinių  organizacijų tarybos posėdžiai.

Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis prasidės 15 valandą.

Darbotvarkėje numatytas šių klausimų svarstymas:

1. Dėl BO tarybos pirmininko rinkimų.

2. Dėl BO tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų.

3. Dėl pasiūlymų BO tarybos veiklos plano sudarymui, aptarimo.

4. Dėl nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų vadovų mokymų organizavimo aptarimo.

5. Dėl Savivaldybės suteiktų patalpų NVO ir bendruomenėms, apie šių patalpų išlaikymą ir siūlymus rajono tarybai dėl patalpų skyrimo ir išlaikymo ateityje.

Nevyriausybinių  organizacijų tarybos posėdžio pradžia – 15.30 val.

Darbotvarkė:

1. Dėl Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų vadovų mokymų organizavimo aptarimo.

2. dėl Savivaldybės suteiktų patalpų NVO ir bendruomenėms, apie šių patalpų išlaikymą ir siūlymus tarybai dėl patalpų skyrimo ir išlaikymo ateityje.                                                                                                            

3. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programos įgyvendinimo ir jos tobulinimo aptarimas.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija