Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kviečia dalyvauti 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos  konkurse.

Projektų paraiškas gali teikti: neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurias apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas. Organizacija, paraiškos pateikimo dieną, vykdė veiklą ne trumpesnę nei vienus metus nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikė nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. Į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį. Organizacijos projekto buhalterinę apskaitą veda buhalteris arba buhalterines paslaugas teikianti įmonė/asmuo. Projekto veikloms vykdyti  NVO turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, kai vykdomos veiklos: neįgaliųjų dienos užimtumas; neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, galite rasti adresu:                                                                                                        https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af5cf690e34311e99681cd81dcdca52c

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2020 m. įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 89915 eur., Klaipėdos rajono savivaldybė iš savo biudžeto planuoja skirti 65 000 eur. Iš viso projektams įgyvendinti skiriama 154 915 eur.

Paraiškos priimamos nuo paskelbimo dienos iki š.m. lapkričio 4 d. 17 val. Paraiškos gali būti teikiamos el. paštu: socpreabil@klaipedos-r.lt ir paštu: Socialinės paramos skyriui, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, arba tiesiogiai pristatant į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, 113 kab. Konsultacijas teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Ligita Virkutienė, tel. (8 46) 47 20 18, el. p.  ligita.virkutiene@klaipedos-r.lt

 Paraiška:

https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/af5cf690e34311e99681cd81dcdca52c/25990b30e34b11e99681cd81dcdca52c/

Sąmata:

https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/af5cf690e34311e99681cd81dcdca52c/259bf160e34b11e99681cd81dcdca52c/

Deklaracija:

https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/af5cf690e34311e99681cd81dcdca52c/25a31d50e34b11e99681cd81dcdca52c/