Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomam Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos 2  paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

Eil.

Nr.

Registracijos Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

1.

2019-10-25

Nr. G1-343

VO sporto klubas „Šansas“

2.

2019-11-07

Nr. G1-354

VšĮ „plaukimas visiems“


Sveikatos apsaugos skyriaus informacija