Savivaldybės tarybai pritarus, nuo ateinančių metų sausio 1 d. vaikus globojančios šeimos, be numatytų valstybės išmokų, papildomai kiekvieną mėnesį gaus piniginę paramą ir iš Savivaldybės – vadinamuosius pagalbos pinigus.

Klaipėdos rajono savivaldybėje 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, yra 51 globėjai, globojantys 64 tėvų globos netekusius vaikus, ir 2 budintys globotojai, kurie rūpinasi šešiais vaikais, dar vienam vaikui rūpyba teikiama šeimynoje. Iš valstybės kiekvieną mėnesį jiems teikiama 304 eurų parama už globojamą vaiką.

 „Iš viso Tarybos sprendimui įgyvendinti per metus reikės apie 88 tūkst. 920 eurų. Lėšos bus skiriamos iš Savivaldybės nepanaudotų socialinei pašalpai ir kompensacijoms skirtų asignavimų“,  ̶ sako mero pavaduotoja Violeta Riaukienė.

Koks išmokos dydis bus skirtas kiekvieną mėnesį iš Savivaldybės, priklausys nuo to, kiek vaikų globėjas globos. Už vieną globojamą ar rūpinamą tėvų globos netekusį vaiką bus mokama trijų bazinių socialinių išmokų dydžio suma – 114 eurų, už du – penkių, t. y. 190 eurai, o globojantys po tris ir daugiau vaikų gaus aštuonių bazinių socialinių išmokų dydžio paramą – 304 eurus. Po vieną vaiką šiuo metu savivaldybėje globoja 44 globėjai, du – 6, o tris ir daugiau vaikų globoja 4 globėjai. Jei vaikas yra iki trejų metų, mokama papildoma 1  dydžio išmoka – 38 eurai,  ̶  šiuo metu savivaldybėje yra vienas globėjas, globojantis tokio amžiaus vaiką.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Dalios Gumuliauskienės teigimu, išmokas gaus globėjai už mūsų rajone vaikams nustatytą globą ar rūpybą, nepriklausomai nuo to, ar jie su globotiniais gyvena mūsų rajono teritorijoje, ar bet kurioje kitoje Lietuvos vietoje. Jei iš kitos savivaldybės gyvena globėjas su vaikais pas mus, jis gauna tos Savivaldybės, kurioje vaikui nustatyta globa ar rūpyba, išmokas.

„Klaipėdos rajono savivaldybė dar labiau prisidės prie vaikų globos ir rūpybos skatinimo rajone, perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų teikimo tėvų globos netekusiems vaikams. Tikimės, kad pagalbos pinigai bus naudojami globotinių neformaliojo švietimo priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms, ne vien būtiniausioms,  ̶  kokias garantavo tik iš valstybės skiriama pinigų suma“,  ̶  sako mero pavaduotoja Violeta Riaukienė.   

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija