Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T11-200 „Dėl žemės sklypo, tinkamo daugiafunkciam pastatui statyti Sendvario seniūnijoje, pirkimo komisijos sudarymo“.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 45 20 92, faks. (8 46) 47 20 05, www.klaipedos-r.lt.

Perkamas turtas: žemės sklypas. Žemės sklypo plotas turėtų būti nuo 2 iki 5 hektarų, jame pagal bendrąjį planą turi būti galimybė statyti visuomeninės paskirties pastatą ar pastatus. Žemės sklypas negali būti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Žemės sklypo atstumas nuo Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Sendvario seniūnijos turėtų būti ne daugiau 3000 metrų Klaipėdos rajono teritorijoje. Trumpesnis atstumas nuo krašto kelio bei iki vandentiekio, nuotekų, elektros infrastruktūros būtų privalumas.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta „Žemės sklypo, tinkamo daugiafunkciam pastatui statyti Sendvario seniūnijoje, pirkimas“.

Pasiūlymas ir parduodamo turto dokumentai pateikiami iki 2020 metų sausio 9 d. 10 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 208 kab.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2020 metų sausio 9 d.  10.30 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos parduodamo turto dokumentus:

1. Žemės sklypo (sklypų), kurie siūlomi parduoti, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

2. Žemės sklypo plano kopiją.

Sprendimas dėl žemės sklypo, tinkamo daugiafunkciam pastatui statyti Sendvario seniūnijoje, pirkimo komisijos sudarymo

Protokolas dėl kriterijų

Klaipėdos rajono savivaldybei reikalingo turto – žemės sklypo Sendvario seniūnijoje pirkimo ekonominis ir socialinis pagrindimas

 

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija