KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 8
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2019-08-29 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T11-165 ,,Dėl Klaipėdos rajono viešųjų vietų, kuriose gali būti vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, nustatymo" pakeitimo. (Nr. T10-229) 1018427540_doc09805920190...
  1018427540_sprendimas-del...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 1999 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 150 ,,Dėl teritorijų, naudojamų visuomenės poreikiams, plotų ir jų ribų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T10-230) 1018427876_priedai-prie-t...
  1018427876_tarybos-sprend...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m.gegužės 3 d. sprendimo Nr. T11-117 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo (Nr. T10-251) 1018460303_ts-jrt.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl pritarimo teikti projektų paraiškas paramai gauti pagal klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą ir dalinio projektų finansavimo (Nr. T10-255) 1018462015_2019-08-06-pas...
  1018462015_v.-gaigalaicio...
  1018462015_gargzdu-ligoni...
  1018462015_plikiu-i.-labu...
  1018462015_del-pritarimo-...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T11-228 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo (Nr. T10-240) 1018456174_2019-nvo-taryb...
  1018456174_2019-nvo-taryb...
  1018456174_2019-nvo-taryb...
  1018456174_2019-nvo-kandi...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo (Nr. T10-236) 1018456131_2019-nvo-kandi...
  1018456131_2019-nvo-taryb...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos prašymų vertinimo komisijos sudarymo (Nr. T10-237) 1018456141_2019-religiniu...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo (Nr. T10-238) 1018456158_del-stebetoju-...
  1018456158_t2-195.docx
  1018456158_del-stebetoju-...
  1018456158_paupiu-pspc_st...
  1018456158_susirinkimo-pr...
  1018456158_protokolas_gar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  9 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės prašymui apmokėti gydytojo rezidento studijų kainą (Nr. T10-239) 1018456167_del-gydytojo-r...
  1018456167_rastas-del-gyd...
  1018456167_mokymosi-finan...
  1018456167_laidavimo-suta...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-44 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo (Nr. T10-250) 1018458771_2019-bo-nuosta...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. T10-249) 1018457194_bendradarbiavi...
  1018457194_bendradarbiavi...
  1018457194_vsat20pakranc4...
  1018457194_rac5a1tas20dc4...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. T10-254) 1018461577_dc497l20atstov...
  1018461577_tlk.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T11-173 „ Dėl naujų autobusų stotelių laukimo paviljonų įrengimo Klaipėdos rajone eiliškumo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-242) 1018456189_sprendimo-proj...
  1018456189_protokolas.pdf
  1018456189_2019-07-29-aut...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T11-131 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T10-241) 1018456181_lankytinu-viet...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-252) 1018461476_aiskinamasis-r...
  1018461476_tic-nuostatu-p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl valstybės investicijų 2020-2022 metų programai pateikto kultūros namų pastato Klaipėdos r. sav., Gargžduose, Klaipėdos g. 15, rekonstrukcijos projekto dalinio finansavimo (Nr. T10-256) 1018462034_2019-08-tarybo...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-29 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019–2021 m. tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-300) 1018471575_tarybos-sprend...
  1018471575_1-programa_201...
  1018471575_2-programa_201...
  1018471575_3-programa_201...
  1018471575_4-programa_201...
  1018471575_5-programa_201...
  1018471575_8-programa_201...
  1018471575_9-programa_201...
  1018471575_2019-asignavim...
  1018471575_rastai_spk_po-...
  1018471575_6-programa_201...
  1018471575_7-programa_201...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-257) 1018463948_spr-del-2019-m...
  1018463948_biud-patiksl-2...
  1018463948_biud-spr-pried...
  1018463948_sav-adm-asign-...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  19 Dėl 2018 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2019 metų rezervo sudarymo (Nr. T10-259) 1018465297_gargzdu-ligon-...
  1018465297_gargzdu-ligoni...
  1018465297_sprend-proj-de...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, patikėjimo teise valdomą, perduodamą valstybės turtą (Nr. T10-243) 1018456473_1-sprendimas-t...
  1018456473_mazvydo-bibl-s...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T10-244) 1018456486_1-sprendimas-t...
  1018456486_2019-07-02-ras...
  1018456486_2019-08-28-sms...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Tilvikų kaimo bendruomenei (Nr. T10-245) 1018456503_1-sprendimas-t...
  1018456503_tilviku-bendr-...
  1018456503_tilviku-bend-p...
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 Dėl sutikimo perimti Vyturių g., Gindulių k. esančius inžinerinius tinklus (Nr. T10-246) 1018456534_1-sprendimas-t...
  1018456534_t10-246_1.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl netinkamo (negalimo) naudoti turto nurašymo (Nr. T10-247) 1018456708_sprendimas-nur...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl Klaipėdos rajone esančio neprižiūrimo ir apleisto nekilnojamojo turto sąrašo 2020 metams patvirtinimo (Nr. T10-248) 1018456714_sprendimas-mok...
  1018456714_t10-248_1.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl pastato, Sodo g. 1, Gargžduose, perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės administracijai (Nr. T10-253) 1018461479_1-sprendimas-t...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Sausmedžių gatvės pavadinimo suteikimo Kiškėnų kaime (Nr. T10-269) 1018465635_1-sprendimas.d...
  1018465635_2-planas.pdf
  1018465635_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Akmenų gatvės pavadinimo suteikimo Lyverių kaime (Nr. T10-268) 1018465610_1-sprendimas.d...
  1018465610_2-planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Tako, Senųjų Galtų, Miskantų, Įkalnės ir Birbinčių gatvių pavadinimų suteikimo Galčių kaime (Nr. T10-267) 1018465600_1-sprendimas.d...
  1018465600_2-planas.pdf
  1018465600_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Gilių, Bažnyčios, Pasienio ir Sėlenų gatvių pavadinimų suteikimo Sėlenų kaime (Nr. T10-266) 1018465561_1-sprendimas.d...
  1018465561_2-planas.pdf
  1018465561_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Juozapo Laboko gatvės pavadinimo suteikimo Meiskių kaime (Nr. T10-265) 1018465539_1-sprendimas.d...
  1018465539_2-planas.pdf
  1018465539_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl Juozapo Laboko ir Klaipėdos gatvių pavadinimų suteikimo Juodupio kaime (Nr. T10-264) 1018465509_1-sprendimas.d...
  1018465509_2-planas.pdf
  1018465509_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Inkaro gatvės pavadinimo suteikimo Zeigių kaime (Nr. T10-263) 1018465486_1-sprendimas.d...
  1018465486_2-planas.pdf
  1018465486_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl Raišių gatvės pavadinimo suteikimo Šlikių kaime (Nr. T10-262) 1018465456_1-sprendimas.d...
  1018465456_2-planas.pdf
  1018465456_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl Raišių gatvės pavadinimo suteikimo Raišių kaime (Nr. T10-261) 1018465445_1-sprendimas.d...
  1018465445_2-planas.pdf
  1018465445_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl Baukštininkų gatvės pavadinimo suteikimo Žemgrindžių kaime (Nr. T10-270) 1018465638_1-sprendimas.d...
  1018465638_2-planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl Magnolijų gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime (Nr. T10-271) 1018465645_1-sprendimas.d...
  1018465645_2-planas.pdf
  1018465645_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl Nadruvos gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime (Nr. T10-272) 1018465660_1-sprendimas.d...
  1018465660_2-planas.pdf
  1018465660_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl Patulos ir Lauksargių gatvių pavadinimų suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. T10-273) 1018465668_1-sprendimas.d...
  1018465668_2-planas.pdf
  1018465668_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl Pamiškės akligatvio pavadinimo suteikimo Juodikių kaime (Nr. T10-275) 1018465677_1-sprendimas.d...
  1018465677_priedas.pdf
  1018465677_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 Dėl Kuršių skersgatvio pavadinimo suteikimo Dituvos kaime (Nr. T10-277) 1018465689_1-sprendimas.d...
  1018465689_2-planas.pdf
  1018465689_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  43 Dėl Kamanų gatvės pavadinimo suteikimo Priekulės II kaime (Nr. T10-278) 1018465692_1-sprendimas.d...
  1018465692_2-planas.pdf
  1018465692_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  44 Dėl Agluonėnų kaimo Priekulės gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-274) 1018465673_1-sprendimas.d...
  1018465673_2-planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  45 Dėl Derceklių kaimo Birutės ir Štormo gatvių geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-276) 1018465680_1-sprendimas.d...
  1018465680_2-planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  46 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-279) 1018465700_tarptautinio-b...
  1018465700_sprendimas-del...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  47 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T11-220 "Dėl sutikimo tapti viešosios įstaigos "Gargždų sportas" dalininke" pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-260) 1018465424_sprendimo-proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  48 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T11-81 „Dėl pritarimo kelių projektų finansavimo sutarčių pasirašymui“ pakeitimo (Nr. T10-280) 1018465768_2019-08-29-t11...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  49 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T11-84 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-281) 1018465979_sprendimo-proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  50 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T11-517 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-282) 1018465982_sprendimo-proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  51 Dėl Klaipėdos r. Kvietinių mokyklos-darželio ir Klaipėdos r. Drevernos mokyklos-darželio pavadinimų pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  52 Dėl pritarimo skirti lėšas iš Savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti 2019–2020 mokslo metais Sistemos Administratorius
  Priėmė
  53 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T11-261 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-285) 1018466131_komisijos-keit...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  54 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T11-95 “Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų sąrašo 2019 metams patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-288) 1018467757_2019-03-07-ais...
  1018467757_2019-objektu-s...
  1018467757_2019-objektu-s...
  1018467757_2019-03-28-tar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  55 Dėl įgaliojimų suteikimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. T10-287) 1018467744_1-sprendimas-t...
  1018467744_sprendimas-nr-...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  56 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Gargždų atviram jaunimo centrui (Nr. T10-289) 1018468193_1-sprendimas-t...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  57 Dėl turto, Mokyklos g. 6, Drevernoje, perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai (Nr. T10-290) 1018468196_1-sprendimas-t...
  1018468196_doc095404.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  58 Dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu (Nr. T10-291) 1018468200_1-sprendimas-t...
  1018468200_kantvainu-siur...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  59 Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo (Nr. T10-292) 1018468204_spr_es_butas_2...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  60 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T11-112 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-293) 1018468207_spr_saraso_pap...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  61 Dėl Kaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T11-338 „Dėl savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžių“ pakeitimo (Nr. T10-294) 1018468215_spr_nuom_mok_p...
  1018468215_nuomos-mokesci...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  62 Dėl viešame aukcione parduodamo Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo (Nr. T10-295) 1018468224_1-sprendimas-t...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  63 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais vietos veiklos grupei „Pajūrio kraštas" (Nr. T10-296) 1018468232_1-sprendimas-t...
  1018468232_kvietiniu-30-i...
  1018468232_vvg-praso-kvie...
  1018468232_vvg-praso-2019...
  Sistemos Administratorius
  Nepritarė
  64 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos tvirtinimo (Nr. T10-297) 1018468246_kontroles-komi...
  1018468246_kontroles-komi...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  65 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. T10-298) 1018468293_bendradarbiavi...
  1018468293_bendradarbiavi...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  66 Dėl darbo santykių nutraukimo su Klaipėdos rajono Pašlūžmio mokyklos-daugiafunkcio centro direktore Ramūne Žvirbliene (Nr. T10-302) 1018471723_a4-1410.pdf
  1018471723_l.-navickienes...
  1018471723_zvirblienes-at...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  67 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T11-177 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-301) 1018471701_sekretoriato-p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  68 1. Informacija apie 2019 m. I pusmečio Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto vykdymą Sistemos Administratorius
  Pritarė
  69 2. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019−2021 m. programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2019 m. I pusmečio ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  70 3. Informacija dėl Klaipėdos rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano rodiklių pasiekimo 2018 m. ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  71 4. Informacija dėl pasiūlymų investuoti Gargždų mieste Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  72 5. Informacija dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų išpirkimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  73 6. Informacija dėl pirkimo Nr. 443401 Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  74 7. Informacija dėl Nacionalinės žemės tarnybos rašto Sistemos Administratorius
  Pritarė
  75 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.